ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

zoen shop, s.r.o. („My“) se zavazujeme chránit a respektovat vaše soukromí.

 

Tyto zásady spolu s našimi Podmínkami stanoví základ, na kterém budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které vám poskytneme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi budeme nakládat. Návštěvou www.zoen.shop (dále jen „webová stránka“) přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách a také souhlasíte s naším používáním cookies souborů v souladu s podmínkami těchto zásad.

 

Pro účely právních předpisů o ochraně osobních údajů a včetně zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018, GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679), (dále jen „právní předpisy o ochraně osobních údajů“), a ve vztahu k návštěvníkům webových stránek je správcem údajů zoen shop, s.r.o, registrovaná společnost s číslem 53 697 618 a se sídlem Fialková 5703/26, 903 01 Senec, Slovensko.

 

Pokud jde o osobní údaje shromažďované a zpracovávané jménem našich zákazníků, vystupujeme jako zpracovatel údajů.

 

Zaměstnanci pracující pro naše zákazníky a přistupující na zoen.shop prostřednictvím kapesního zařízení, jako je telefon nebo tablet, mohou také poskytnout osobní údaje jako součást služeb. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s těmito zásadami a právními předpisy o ochraně údajů.

 

Informace, které od vás shromažďujeme.

Budeme od vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 

 • Informace, které nám poskytnete. Jedná se o informace od vás, které nám poskytnete vyplněním jakýchkoli údajů na webové stránce nebo tím, že si s námi budete dopisovat telefonicky, e-mailem nebo jinak. Zaměstnanci od zákazníka mohou také poskytnout informace jako jejich jméno, smluvní telefonní číslo a e-mailovou adresu v rámci využívání služeb poskytovaných zoen.shop a v rámci svého zaměstnání u našich zákazníků.
 • Informace, které o vás shromažďujeme. Při každé vaší návštěvě našich webových stránek budeme automaticky shromažďovat následující informace:
 • technické informace, které mohou zahrnovat: adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače k ​​internetu; typ a verze prohlížeče; nastavení časového pásma; typy a verze zásuvných modulů prohlížeče a operační systém a platforma.
 • informace o vaší návštěvě, včetně úplných adres URL (Uniform Resource Locators), prokliků na naše webové stránky, jejich prostřednictvím a z nich (včetně data a času), doby odezvy stránky, chyb při stahování, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkou (např. posouvání, kliknutí a přejetí myší), metody používané k odcházení ze stránky a jakékoliv jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo použité k tomu, abyste nás kontaktovali.
 • Jméno e-mailové a poštovní adresy, abychom vás mohli kontaktovat buď s ohledem na zodpovězení dotazu, nebo z obecnějších důvodů týkajících se informování o našich službách a obecných marketingových informacích.

 

Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy tj. neustálé sledování a vylepšování našich webových stránek, tak abychom mohli vzájemně komunikovat.

 

 • Personál našich zákazníků: v rámci vašeho využívání služeb poskytovaných zoen.shop můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní telefon, adresa a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje mohou být sdíleny s jednotlivci, kteří navštěvují webové stránky zákazníka a komunikují s vámi v průběhu vašeho videohovoru přes zoen.shop. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění ze smlouvy o všeobecných obchodních podmínkách.

 

Cookies

 

Naše webové stránky používají soubory cookies, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám dobrý zážitek při procházení našich webových stránek a umožňuje nám zlepšovat naše webové stránky. Na vašem počítači bude uložen soubor cookies. Soubory cookies obecně fungují tak, že vašemu počítači přiřadí jedinečné číslo, které mimo web nemá žádný význam. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a používáme je pouze k přizpůsobení a zlepšení vašeho zážitku.

 

Aplikace

 

Mobilní analytiku používáme k tomu, abychom lépe porozuměli funkčnosti zoen.shop ve vašem telefonu. Tento software může zaznamenávat informace, jako je například to, jak často aplikaci používáte, události a interakce, ke kterým dochází v rámci aplikace, dále souhrnné údaje o využití a výkonu.

 

Navíc v případě, že na vašem mobilním zařízení selže zoen.shop, obdržíme od vás informaci o modelu vašeho mobilního zařízení a dále informaci o verzi operačního systému. To nám umožní identifikovat a opravit chyby, které pak opětovně zvýší výkon zoen.shop.

 

Využití informací

 

Údaje, které o vás máme, používáme následujícími způsoby:

 

 • Informace, které nám poskytnete. Tyto informace použijeme:
 • pro plnění našich závazků vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi a poskytovat vám informace, produkty a služby, které od nás požadujete;
 • pro interní použití a pro správu webových stránek a pro interní operace, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistiky a průzkumy.
 • pro komunikaci s vámi, včetně upozornění na změny naší služby.
 • pro zajištění obsahu našich webových stránek, který bude prezentován co nejefektivněji pro vás a váš počítač.
 • abychom vás kontaktovali v souvislosti s různými marketingovými a prodejními příležitostmi (v případě, že s tím souhlasíte).
 • při plnění smlouvy o poskytování služeb mezi zoen shop a zákazníkem.

Právním základem pro to, abychom vás mohli kontaktovat s ohledem na poskytování informací o našich službách, obecných marketingových informací a prodejních příležitostech, je oprávněný zájem.

 

Zveřejnění vašich informací

 

Souhlasíte s tím, že máme právo sdílet vaše osobní údaje s:

 

 • Vybranou třetí stranou včetně:
 • obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů pro plnění jakékoli smlouvy, kterou s nimi nebo s vámi uzavřeme.
 • poskytovatelů analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci webových stránek.
 • úvěrových referenčních agentur pro posouzení vašeho kreditního skóre, pokud je to podmínkou pro uzavření smlouvy s vámi.

 

Právním základem pro to, abychom vás mohli kontaktovat s ohledem na poskytování informací o našich službách, obecných marketingových informací a prodejních příležitostech, je oprávněný zájem.

 

Vaše osobní údaje zpřístupníme třetím stranám:

 

 • Pokud prodáváme nebo kupujeme jakýkoli podnik nebo majetek, v takovém případě zpřístupníme vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.
 • Pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost nebo abychom si vynutili a uplatňovali naše podmínky použití.

Kde uchováváme vaše osobní údaje

 

Údaje, které od vás shromažďujeme, budou obecně přeneseny a uloženy v místě určení v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Učiníme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože uděláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

 

Uchovávání a mazání vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné, i když není možné, abychom vždy předem specifikovali, jak dlouho to může být.

 

Bez ohledu na výše uvedené si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění určitých zákonných povinností.

 

Vaše práva

 

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před uchováním vašich údajů), zda zamýšlíme použít vaše údaje pro patřičné účely nebo pokud máme v úmyslu zpřístupnit vaše informace jakékoli třetí straně. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů. Toto právo můžete také kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese support@zoen.shop.

 

Mezi další práva, která máte podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, patří: (a) právo na přístup; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na výmaz; e) právo na omezení zpracování; f) právo na přenositelnost údajů; g) právo podat stížnost příslušnému orgánu; a (h) právo odvolat souhlas.

 

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud použijete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte tyto zásady.

 

Přístup k informacím

 

Zákon vám dává právo na přístup k informacím, které o vás máme. Vaše právo na přístup lze uplatnit v souladu se zákonem.

 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

 

Jakékoli změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně vám budou oznámeny e-mailem. Pravidelně se vraťte, abyste viděli aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.

 

Kontakt

 

Dotazy, komentáře a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů rádi uvítáme. Prosím k tomuto účelu používejte mailovou adresu support@zoen.shop.

 

zoen.shop, s.r.o., říjen 2021