Přidání lidského přístupu do videohovoru

Oči, které nakupují

Dobrá zpráva pro lidstvo. Ve světě elektronického obchodování se fyzická poloha roztříštila, protože cílová destinace nyní znamená digitální. Jak se ale přiblížit ze vzdálenosti? Prohlížení, porovnání a interakce se mohou stát rozmazaným, nesouvislým spojením, kdy je kliknutí na nákupní košík neosobní transakcí bez interakce. To v případě, že veledůležitá kliknutí na nákup přicházejí od výběru produktu.

Když globální pandemie onemocnění covid-19 přeměnila obrovské množství nákupů online na primární, ne-li jediný způsob nákupu, něco zde chybělo. S tím, jak dospíval vývoj internetového obchodu, ztráceli jsme lidský kontakt. Kouzlo spočívá v opětovném polidštění nakupování. Platforma zoen.shop používá „lidské oči“. Je dobře známou skutečností, že přibližně 80 % informací, které přijímáme, má vizuální formu. Spojujeme „oči s nákupy“, čímž se rozhraní opět stává zosobněným rozhraním.

Ve společnosti zoen.shop jsme průkopníky lepšího způsobu. Představujeme videoobchod. Existují dva klíčové aspekty, oba založené na masové akceptaci používání kamer s plynulou všesměrovou jednotou ze strany zákazníků. Stejně jako v případě mnoha jiných velkých vylepšení se nám polidštění nakupování doslova dívalo do očí. Proč nebyla zavedena již dříve?

Jsme chytří, máme telefony

Nejprve jsme analyzovali masové přijetí videokomunikace, za kterým stály všudypřítomné platformy, jako jsou FaceTime, Zoom, Google Meet atd. Druhý aspekt, který je rozhodující v evoluci a ústřední pro magický moment, kdy jako lidé nakupujeme očima. Toto osobní spojení poskytuje prodávajícím možnost rozhodně prodávat a kupujícím možnost s jistotou nakupovat zboží a služby mezi dvěma lidmi tváří v tvář prostřednictvím videa. Platforma zoen.shop tuto možnost nabízí elegantním způsobem odstraňujícím třecí plochy, čímž zvyšuje počet transakcí.

Bez ohledu na technologii lidé nakupují od lidí. V každé transakci jsou přítomny lidské prvky. Značkové digitální obchodování je o budování vztahů a o důvěře. Videoprodej přináší zásadní rozdíl a lepší zážitek z nakupování pro zákazníky i obchodníky. Spojení očí je chybějící částí zpeněžení. Tento perspektivní přístup dává s odstupem času větší smysl. Teprve když si vzpomeneme na to, co jsme v minulosti nemohli dělat, můžeme skutečně vidět čistou podstatu videoobchodování s platformou zoen.shop. Možná se ptáte, proč jsme videonakupování nepřijali již dříve.

Zpět do budoucnosti

Vznikající elektronický obchod první dekády 21. století byl pomalý, nevyužíval ještě širokopásmový přenos, stránky byly statické, o YouTube nebo Netflixu se nám jen zdálo, šířka pásma prostě nebyla na superrychlé úrovni roku 2021. Když se objevily první nákupní košíky, byl Google pouhým nápadem dvou chlapíků na Stanfordově univerzitě, kteří se jmenovali Larry Page a Sergey Brin. Amazon Jeffa Bezose přicházel o peníze rychleji než Jeff Bezos o vlasy. Elon Musk zakládal PayPal, důvěra v transakce byla vratká. Mobilní telefony znamenaly Nokii, dokud z nás všech Steve Jobs neudělal chytré.

Nyní je situace naprosto odlišná. Stejně jako v případě všech revolucí platí, že ne každý přežije, neboť internetová revoluce znamenala příchod a často následné zmizení mnoha nových vznikajících platforem. Produktizace spočívala víceméně jen v nahraném katalogu, nákupní košíky byly plné neshod, chyběla elegance plateb, žádné Apple Pay nebo Google Pay. Nokia spojovala lidi a BlackBerry začínalo nést ovoce. To byl svět, který byl.

Od iPhonu k nakupování očima

Budoucnost je tady a my se nemůžeme vrátit zpět. A proč bychom vlastně chtěli? Díky transformačnímu technologickému pokroku, na který mnozí zapomněli a který lidem rádi připomínáme, proměnilo technické využití nový digitální svět v místo, které známe a kterému důvěřujeme, a v tváře, kterým rovněž důvěřujeme. Platforma zoen.shop je poslední mílí, která bere zpět digitální prostor a přivádí zákazníky tváří v tvář obchodníkům. Proč se nám nepodívat do očí a nevyzkoušet nás?