Čo‌ ‌je‌ ‌to‌ ‌KYC‌ ‌proces‌ ‌a‌ ‌prečo‌ ‌ho‌ ‌svet‌ ‌ potrebuje?‌

Spoznajte svojho zákazníka

Identita fyzickej alebo právnickej osoby je vážna vec. Je dôležitá nielen kvôli hĺbkovej kontrole, vďaka ktorej sa uistíte, že odfiltrujete nevhodné subjekty, ktoré by mohli v tom lepšom prípade len” poškodiť povesť a ohroziť váš podnik, no žijeme v dobe, kedy je dokonca právne vynútené poznať svojho zákazníka formou KYC (z anglického KNOW YOUR CUSTOMER).

Existuje množstvo druhov platieb, no v konečnom dôsledku musia byť platby aj peňažné prostriedky týkajúce sa obchodnej strany alebo obchodného vzťahu preukázané a doložené. Nie je to vôbec príjemná téma, no v súčasnosti je to základ podnikania. A pre tých, ktorí procesy a údaje KYC neriadia správne, to môže mať fatálne dôsledky.

Čo je potrebné?

Pri prijímaní nového klienta je potrebné overiť všetky osoby zapojené do tohto biznis vzťahu. Môže sa jednať o jednotlivých obchodníkov alebo partnerské osoby, v prípade právnickej osoby, ako je spoločnosť s ručením obmedzením, to zahŕňa aj riaditeľov či kľúčových vedúcich pracovníkov. Vyžiadať si tieto typy identifikačných údajov je štandardom a bežnou normou. Medzi potrebné dokumenty patria aj cestovný pas, štátny preukaz totožnosti alebo vodičský preukaz. Pri overovaní ich pravosti sme naozaj opatrní. zoen.shop si pri prijímaní klientov vyžaduje overiteľné dokumenty, pričom všetky údaje bezpečne uchováva v súlade s GDPR. 

Časová os

Väčšinu nových klientov prijímame rýchlo a takmer bez problémov, pretože je nám jasné, že chcú rozbehnúť svoje obchody čo najskôr. Nejdeme si klamať, rovnako sa do toho chceme pustiť aj my. Najdôležitejším krokom pre rýchle dokončenie procesu je jednoducho poskytnúť všetky potrebné dokumenty pre rozbehnutie akcie”. Následne prijaté dokumenty potvrdíme a vždy vás budeme informovať o priebehu celého procesu, napríklad, ak by sme potrebovali iný typ dokladu alebo ak je kópia dokladu totožnosti nečitateľná.

Bankové a platobné účty

Po získaní údajov od zúčastnených strán a identifikácii ich porovnáme s účtami pre poskytnuté platby. Vyžadujú to od nás dokonca samotní poskytovatelia bankových a platobných služieb. Zahŕňa to dokumenty spojené s rozbehnutím podnikania, ktoré priradíme k podpisujúcim stranám na základe zmluvy s našou spoločnosťou zoen.shop. Robíme tak preto, aby sme zabezpečili KYC a dodržiavali zákony proti praniu špinavých peňazí, tiež známe ako AML. 

GDPR

Spoločnosť zoen.shop uchováva len relevantné dokumenty, ktoré sú potrebné pre KYC/AML, pričom všetky tieto údaje uchováva v súlade s GDPR (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a ďalšími zákonmi. 

Staňte sa súčasťou V-tail sveta vďaka zoen.shop platforme, ktorá vám umožní vidieť sa so zákazníkmi tvárou v tvár. Veď práve videohovor je to, čo nás všetkých dokáže spojiť.