Silný biznis vo svete plnom výziev

V biznise aj v živote existuje len jedna vec, ktorá je nemenná, a tou je paradoxne zmena. Pre digitálne podnikanie, akým je aj V-tail, treba brať do úvahy tri výzvy v rámci zmeny a sú nimi trendy, technológie a dane. Našťastie, na rozdiel od starších podnikov, máme v digitálnom priestore mimoriadne možnosti vybudovať silné a rôznorodé produkty a služby, ktoré voči spomínaným výzvam síce nie sú imúnne, no dokážu nás aspoň bezpečne previesť obdobiami sucha aj búrok.

Aktíva

Aktíva definujeme dvoma spôsobmi. V podstate je to niečo, čo má kapitálovú hodnotu, alebo je to položka, ktorá prináša finančné prostriedky. V digitálnom priestore majú často podobu duševného vlastníctva. Patria sem napríklad názvy domén, značky, ochranné známky, logá, fotografie, videá či obchodovateľný obsah. Inteligentné a silné spoločnosti majú tendenciu držať takéto aktíva v samostatnom subjekte, preč od prevádzkovej spoločnosti. Robia to preto, aby sa chránili pred zdanením, súdnymi spormi alebo ekonomickými rizikami obchodného subjektu. Ak na tomto princípe fungujú globálne značky, je logické, že duševné vlastníctvo by naozaj malo byť oddelené a zabezpečené.

Záväzky

Predstavte si, že vlastníte celosvetovo uznávanú kávovú spoločnosť, nazvime ju napríklad CostStar”. Táto spoločnosť môže mať tisíce kaviarní, ktoré disponujú nájomnými zmluvami a záväzkami z prenájmu. Potom sú tu však ešte záväzky voči zamestnancom, ktorých treba zaplatiť a ktorí vás môžu napríklad žalovať alebo akokoľvek poškodiť každodenné fungovanie prevádzky. Táto hrozba sa môže týkať aj tých najväčších digitálnych impérií, napríklad aj taký Facebook zaznamenal prednedávnom výpadok, ktorý bol vraj spôsobený ľudským zlyhaním. Tak, ako CostStar, aj Facebook sa snaží o to držať duševné vlastníctvo v špeciálnom subjekte mimo rizika. Kľúčom k budovaniu silnej spoločnosti je teda ochrana vnútornej hodnoty pred hrozbou rizika.

Pozeranie futbalu a pitie kávičky

Spôsob, akým sledujeme futbal, sa zmenil najmä vďaka technológiám. A vďaka technológiám a distribúcii sa zmenil dokonca aj spôsob, akým pijeme kávu. V súčasnosti môžeme sledovať tie najväčšie kluby na svete vo vzdialenosti 10 000 kilometrov od ihriska, a to vďaka streamovaniu či dennej permanentke. Rovnako tak kvôli šálke kávy nemusíme navštíviť ani kaviareň CostStar, môžeme si ju objednať z Uber Eats, kúpiť si túto značkovú kávu v supermarkete alebo si ju vziať z čerpacej stanice. Všetky tieto nové kanály sú licencované značkové produkty, ktoré sa jednoducho distribuujú prostredníctvom nových kanálov. Predstavte si, čo všetko môžete so svojimi produktmi a službami dokázať vďaka videonákupom cez platformu zoen.shop. Oslovenie nových zákazníkov novými spôsobmi rozšíri hodnotu vášho duševného vlastníctva a zároveň využije ťažko získanú dobrú povesť, ktorú ste si vybudovali.

Dane

Keďže sa neustále rastúce dane vo vyspelých ekonomikách nepriaznivo prejavujú na výsledku hospodárenia, domnievame sa, že vedenie silného podniku v neustále meniacom sa prostredí si vyžaduje stále viac pozornosti smerom k ochrannému prístupu k zisku. Značky, ktoré sú súčasťou nášho sveta, sú často licencované len pre lokálne podniky, kde ich kupujeme. Poďme skúsiť prehodnotiť obchodný model spoločnosti CostStar. Obchodné subjekty na jednotlivých trhoch zaplatia licenčný poplatok spoločnosti zaoberajúcej sa duševným vlastníctvom tam, kde je to daňovo výhodné. To znamená, že legitímnym nákladom pre obchodnú spoločnosť je prevod hodnoty platby. Ak si môžete prenajať kanceláriu alebo obchod, môžete si prenajať aj duševné vlastníctvo, a to udržiava vaše obchodné spoločnosti v naozaj solídnom finančnom zdraví”. Lokálne náklady by však nemali ohrozovať skutočnú ekonomickú hodnotu aktív. Koniec koncov, len živý a silný podnik prispieva spoločnosti, platí mzdy, nájomné a dane v danej lokalite. Podniky, ktoré ukončia obchodovanie jednoducho neprospievajú nikomu.

Záver

zoen.shop vám vďaka využitiu technológií a značiek pomôže osloviť zákazníkov s priateľskými tvárami na viacerých miestach. Možnosť priblížiť sa tvárou v tvár zo vzdialeného priestoru umožňuje silným a obrovským podnikom štruktúrovať mnohé obchodné modely v neustále meniacom sa prostredí. Tak, ako vám právnik alebo účtovník môžu pomôcť ochrániť majetok duševného vlastníctva alebo legálne a legitímne optimalizovať peňažné toky či dane, tak my v zoen.shop sme tu preto, aby sme vám pomohli priblížiť sa k zákazníkom tvárou v tvár prostredníctvom videonakupovania. Chceme vám pomôcť dostať sa na omnoho viac miest, než sa vám doteraz podarilo. Prostredníctvom inovácií a technológií opäť poľudšťujeme zážitok z nakupovania a vaše podnikanie posilníme tým, že predĺžime dosah na vašich zákazníkov. Spojme sa Staňte sa súčasťou V-tail sveta vďaka zoen.shop platforme, ktorá vám umožní vidieť sa so zákazníkmi tvárou v tvár. Veď práve videohovor je to, čo nás všetkých dokáže spojiť.