Ako efektívne predávať cez videohovor

Efektívne hovory, argumentácia a načasovanie

Predaj prostredníctvom videohovoru je podstatou zoen.shop platformy a aj keď je V-tailový videopredaj pre mnohých obchodníkov a predajcov úplne novým formátom, máme naozaj širokú škálu referencií, z ktorých môžeme vychádzať. Bez ohľadu na to, aký typ výrobku alebo služby ponúkate, upokojujúcou pravdou je, že predaj je stále len predaj. Obchodovanie prostredníctvom videa je veľmi ľudské a ľudia predsa nakupujú od ľudí.

Fázy predaja cez videohovor

Otváracia fáza

Počas každého predajného procesu prechádzame rôznymi interakčnými fázami. Fantastickou výhodou V-tailu je, že sa k potenciálnym kupujúcim neprihovárame, ale s nimi hovoríme, konverzujeme. To znamená, že rovnako ako pri každom bežnom predstavovaní, či už ide o predstavenie tvárou v tvár, po telefóne alebo prostredníctvom videa, je veľmi dôležitá kvalita a konzistentnosť. Jednoznačnosť obchodu a dôvod vzájomného rozhovoru sú sami o sebe formáty, ktoré každý podnik už dávno využíva. Otváracia fáza je tak veľmi dôležitá, že sa pravdepodobne stala pre podnikateľa úplne prirodzenou v jeho každodennom živote natoľko, že ju poskytuje podvedome. V prípade videopredaja je však rozumné si otváraciu fázu poriadne premyslieť, keďže jej kľúčovými faktormi sú najmä čas a pozornosť. To, čo je potrebné povedať, ako rýchlo, za aký dlhý čas a ako to poviete ovplyvní prvý dojem, ktorý z vás vaši potenciálni zákazníci budú mať.

Prieskumná fáza

Väčšina ľudí, ktorí s predajom nemajú žiadne skúsenosti, predpokladá, že dobrý predaj stojí a padá na tom byť dobrým rečníkom. To je do istej miery pravdou, no najdôležitejšie je, aby sa vám potenciálny zákazník otvoril a zaujali ste ho tak, aby veľkú časť tejto fázy “odpracoval” práve on sám. Jednoducho povedané, táto fáza je skôr o počúvaní zákazníka, než o predajcovom monológu. Keďže každý obchodný model, produkt a služba sú jedinečné, je na vás, ako túto fázu rozbehnete čo najlepšie. Existuje dôvod, prečo sa s vami potenciálny zákazník spojil, zjavne chce u vás nakúpiť, preto ten najlepší predajný proces prieskumnej fázy by mal dokázať odhaliť priania a potreby potenciálneho zákazníka.

Fáza súladu

Nie je nič dôležitejšie ako súlad. Predaj sa uskutočňuje aj na základe empatie, pochopenia potrieb a prianí či zosúladení týchto faktorov. Staré príslovie, ktoré hovorí o tom, že ľudia nakupujú od ľudí, je pravdivé. Dáva to, čo hovoríte zmysel? Je to autentické a zodpovedá to potrebám potenciálnych zákazníkov? Krása platformy zoen.shop spočíva v personalizácii kanála a zážitku z interakcie, ktorá sa vďaka nemu stáva ľudskejší. Prvý súlad so zákazníkom začína už v prieskumnej fáze a následne pokračuje ďalej.

Argumentačná fáza

Všetky predajné procesy majú aj takzvanú argumentačnú fázu. Tá môže byť buď veľmi krátka, alebo trošku dlhšia, ale určite nie až príliš dlhá. Je to preto, že už v rámci prieskumnej fázy by mali byť odhalené potreby potenciálneho kupujúceho. Následná argumentácia bude zodpovedať vlastnostiam a benefitom potenciálneho zákazníka, pričom odpovede na potreby a želania sú samotnými “predajnými” faktormi. Nesúhlas kupujúceho je skôr požehnaním, pretože potenciálny zákazník vykladá karty na stôl, čo opäť prináša veľkú výhodu zoen.shop videokanála. Predstavte si pinkanie správ tam a späť ako pri hre tenisu prostredníctvom predajného online kanála využívajúceho textové chatovacie pole alebo e-mail. Spomeňte si na chvíle, keď ste si “takmer” niečo kúpili online, no chýbala vám interaktívna zrozumiteľnosť alebo rýchlosť, takže ste sa vzdali alebo nakúpili inde. Ak existuje jedna prevyšujúca výhoda, ktorú zoen.shop vášmu podnikaniu prináša, tak je to ľudská schopnosť eliminovať tieto predajné nedokonalosti. Po preskúmaní, argumentácii a súlade s potenciálnym kupujúcim budete mať k dispozícii aj videointerakciu, ktorá povedie priamo k nákupu.

Záverečná fáza

Záverečná fáza predaja je konečným cieľom, ksm sa uberajú všetky predajné rozhovory. Skúšobné uzavretie obchodu vám umožní otestovať si vašu pripravenosť na nákup zákazníka, kontrolu detailov objednávky, porovnanie a iné špecifiká s cieľom uzavrieť obchodné transakcie. Dôležité je, že zoen.shop umožňuje kupujúcemu dokončiť predaj v reálnom čase, a to počas videohovoru a celkovej videointerakcie. V-Tail jednoducho robí z “interakcie akciu, ktorej výsledkom je transakcia”.

Power Pointy

Vráťte sa v mysli späť do čias, keď ste sa nemohli vyhnúť naozaj nudnej PowerPoint prezentácii. Je možné, že si pamätáte len tie najlepšie. No ešte väčšia šanca je, že tie, ktoré si pamätáte, boli skôr krátke, úderné a zábavné. Prezentujúci hovoril “s vami” a nie k vám. Videli ste už niekedy takú slabú prezentáciu, v ktorej prezentujúci okrem predčítania slajdov nepovedal nič navyše? Zoen.shop je o “Power Pointoch”, nie o PowerPointe. Vaším kanálom by mala byť výkonná interaktívna platforma, ktorá dáva priestor na to, aby ste sa snímku po snímke posunuli k uzavretiu predaja. Vy rozhodujete o argumentoch, pripravujete “predstavenie” a máte právomoc spojiť tieto body tak, ako uznáte za vhodné. Na základe našich konzultácií s rôznymi podnikateľmi sa čas a dĺžka toho, čo robíte, predvádzate a plynulosť jednotlivých fáz najlepšie optimalizuje použitím tohto prístupu: Pripravte si prirodzene plynúci argumentačný scenár. Vytvorte zoznam odpovedí na najčastejšie kladené otázky alebo námietky. Vytvorte si niekoľko cvičných videohovorov s priateľmi a kolegami. Veď aj herci to tak robia a ak to funguje v Hollywoode, tak prečo nie u vás?  Koučing predajných hovorov je mocný a funguje. Najmite si obchodného lektora, ktorý naštartuje vaše podnikanie budúcnosti vo forme video V-tailu. zoen.shop vám v tom môže pomôcť, stačí nás o to požiadať. Spojme sa.  Staňte sa súčasťou video call shopping sveta vďaka zoen.shop platforme, ktorá vám umožní vidieť sa so zákazníkmi tvárou v tvár. Veď práve videohovor je to, čo nás všetkých dokáže spojiť.